Alumni

 

PRODI TK TF TI – TMI IK Log MRI TBE TP DBIT
Tahun S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S2 S2 S1 S1 S1 S3 Jml
2016  121  32  4  106  6  1  108  49  7  9  1  40  0  0  0  484
2015  120  50  2  104  7  4  122  57  3  11 0  48 0  0  0  528
2014 103  46  1  108  13  3  113  74  3  7 0  43  0  0  0  514
2013  99  63  3  119  11  0  158  75  2  11 0  40  0  0  0  581
2012  112  38  2  100  11  2  167  65  6  25 0 0 0 0  0  528
2011  95  34  2  104  8  3  171  75  3  24 0 0 0 0  0  519
2010  116  20  0  103  11  1  219  85  3  11 0 0 0  0  0  569
2009  120  13  2  102  7  1  169  47  3  6 0 0 0 0  0  470
2008  96  7  0  105  6  0  129  67  4  5 0 0 0 0  0  419
2007  100  19  0  72  3  2  128  60  0  6 0 0 0 0  0  390
2006  93  33  1  84  0  4  116  71  2  16 0 0 0 0  0  420
2005  85  22  2  73  0  4  87  63  8  6 0 0 0 0  0  350
2004  93  23  1  76  0  4  110  117  5  15 0 0 0 0  0  444
2003  95  19  0  99  0  1  89  93  3  18 0 0  0 0  0  417
2002 69 16 64 0 68 51 5 0 0 0 0 14  287
2001 92 35 75 0 85 82 6 0 0 0 0 8  383
2000 80 31 55 0 80 58 18 0 0 0 0 8  330
1999 28 10 21 0 36 37 8 0 0 0 0 5 145
1998 30  10  37 0  34 33 9 0 0 0 0 5  158

Keterangan

Prodi : Program Studi

TK : Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Kimia

TF : Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Fisika

TI : Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor Teknik Industri

IK : Program Studi Magister Instrumentasi dan Kontrol

Log : Program Studi Logistik

MRI : Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa Industri

TBE : Program Studi Sarjana Teknik Bio Energi dan Kemurgi

TP : Program Studi Sarjana Teknik Pangan

DBIT : Doktor Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik