Alumni Program Studi Magister Logistik 2018

Wisuda Juli 2018

No NIM NAMA
1 94515001 Redo Nanda Putra
2 94516012 Gatot Manduro Siswo
3 94516013 Dwi Suryo Murtono
4 94516016 Wirasto Mukti Nugroho
5 94516020 Galih Dwi Ananto

 

Wisuda Oktober 2018

No NIM NAMA
1 94515302 Johana Gultom
2 94515303 Muchammad Fauzi
3 94516001 Andi Kurniadi
4 94516010 Susila
5 94516011 Erlangga Dwi Prasetyo
6 94516014 Heru Nugroho
7 94516015 Dwi Angga Aditia Wibawa

Berita Terkait

English